Zwroty

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY:

1) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. 
- Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. 
- Aby odesłać zakupiony produkt należy pobrać i wypełnić formularz zwrotu, a następnie odesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną na adres sklepu.

2) Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. 
- Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.
- W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem, zwrotowi podlega cały zestaw.   

3) Aby odesłać produkt nie może on nosić żadnych śladów użytkowania. 
- Folia na wyświetlaczach (jeśli produkt takie oryginalnie posiada) nie może być zerwana,
- Akcesoria powinny być zapakowane w sposób oryginalny (woreczki lub wkładki zabezpieczające wewnątrz opakowania nie mogą być pogniecione ani podarte), pudełko (opakowanie) nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Produkt należy odesłać w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

4) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu, będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny, dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

5) Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy ponosi klient.

6) Towar należy odesłać na adres:
Sklep Internetowy Electro-Media.pl,
ul. Sadowa 17,
50-458 Mokry Dwór /k. Wrocławia.

8) Zwrot środków za zakupiony produkt nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu przez Sklep Internetowy elektro-media.pl/ na konto wskazane w formularzu zwrotu.

7) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:    

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

-  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;    

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu    

- zawartej w drodze aukcji publicznej;  

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Adres do zwrotu:  
Sklep Internetowy Electro-Media.pl
ul. Sadowa 17
50-458 Mokry Dwór /k. Wrocławia

e-mail: sklep@electro-media.pl
Tel. 601 68 28 09